Författararkiv: Marie Alonso

Att angöra en brygga

I vindsvepande molntäcken och med knoppande mandelträd börjar bryggan att få konturer. Där all kreativitet är tillåtande, ja, faktiskt obligatorisk. Andas in, dofta ut, som ger nya ögon. Med en grundad livskunskap börjar vi med att skapa mötesplatser. Bryggan, grässlänten, vinfälten och ett varmt ordböljande kök. Mitt i en vinby. Där konsten huserar med stoiskhet, nyfikenhet och med en glödande livsnerv. En möjlig mötesplats för kreativitet och samarbete. I kulturens/konstens alla olika skepnader. Vi har landat där tankar, idéer får utrymme. Och plats på bryggan finns det för fler kreatörer. Tanken med Kulturinstitutet Vingrau är: Ha möjlighet att inspireras av varandra, och/eller att finna en kreativ luft som för oss in i enskilda eller gemensamma projekt/installationer/utställningar, konserter m.m. Praktiska detaljer som boende och annat hjälper vi er med. Det finns fantastiska inspirerande hus som genererar skapande och idéer..

Ibland kan det också bli vernissage i vårt kök, vem vet?